قوانین و شرایط شاهد برای شهادت در دادگاه

از جمله شرایط شهادت دادن در دادگاه این است که شاهد بالغ، عادل و با ایمان باشد و دارای طهارت مولد بوده باشد.
و همچنین در دعوا ذی نفع نباشد.
در صورتی که خود شاهد هم در دعوا ذی نفع باشد، شهادت او ارزش ندارد.
شاهد با طرفین دعوا نباید خصومتی داشته باشد و همچنین ولگرد و تکدی گر نباشد.

اگر شخصی که فراموشکار است و یا مشکلات روحی و روانی دارد، شهادت بدهد، شهادت ایشان مورد تایید نیست.
یکی دیگر از شرایط شهادت دادن در دادگاه این است که فرد مجنون و محجور نباشد.

شهادت دروغ مجازات دارد و قاضی باید قبل از شهادت فرد این موضوع را به او گوشزد کند.

لازم به ذکر است اگر فردی در زمان حیات به موضوعی شهادت داده باشد، و شخص دیگری شاهد شهادت او بوده باشد، شخص دوم می تواند در غیبت شخص اول به دلیل مسافرت، فوت شخص و … شهادت بدهد.

اگر راجع به شرایط شهادت دادن در دادگاه نیاز به اطلاعات کامل تری دارید می توانید با مشاوران حقوقی ما در دپارتمان مشاوره “الو سلام مشاور” تماس بگیرید تا اطلاعات کامل تری در اختیار شما قرار دهند و پاسخگوی سؤالات شما باشند.

30 jan 2018