وکیل جرایم پزشکی : شرایط و راه های شکایت از پزشک و کادر درمانی

شکایت از پزشک 

پزشکی یکی از پر مسئولیت ترین شغل ها است.
پزشکان بسیاری نهایت تلاش خود را برای حفظ جان و سلامتی بیمار می کنند، اما متاسفانه هستند کسانی که فقط به خاطر پول در این حرفه هستند و جان بیمار را به خطر می اندازند.
شکایت از پزشک برای مواردی است که قصور پزشکی رخ داده و جان و سلامتی بیمار به خطر افتاده است.

پزشکان چهار مسئولیت اخلاقی، مدنی، مسئولیت کیفری و انتظامی یا حرفه ای دارند.

بیماری می تواند به علت قصور در مسئولیت انتظامی برای شکایت از پزشک اقدام کند.
مهمترین موارد تخلافات انتظامی که باعث شکایت از پزشک می شود، عبارتند از:

  • سهل انگاری در وظیفه
  • افشای راز بیمار
  • رعایت نکردن موازین شرعی
  • علمی و قانونی
    و …

 

به نقل از افکار نیوز:
یکی دیگر از مواردی که می توان به علت آن از پزشک شکایت کرد، جرایم ناشی از اعمال پزشکی است.
در این مورد فرد باید پزشک باشد و همچنین کاری هم که انجام داده باید از جمله امور پزشکی باشد.
قتل ترحم آمیز ، سقط جنین و  … از جمله این موارد می باشند.

باید بدانید اگر برای بیمار شما مشکلی پیش بیاید ، لزوما پزشک مقصر نیست و در بیشتر موارد این شکایت ها بی اساس است.
در حدود ۶۰% شکایت از پزشک منجر به تبرئه پزشک می شود.

برای ثبت شکایت از پزشک می توان به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف(ویژه امور بهداشت) و سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد.

30 Jan 2018