شکایت از شاهدی که به دروغ و کذب شهادت داده است

شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب چیست؟

چگونه می توانیم از شهادت دروغ شکایت کنیم؟

در صورتی که تمایل دارید درباره نحوه اثبات شهادت دروغ در دادگاه بیشتر بدانید، همراه ما باشید:

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، موارد بسیاری در رای نهایی دادگاه مؤثر است و از جمله مواردی که برای دادگاه ارزشمند است و ممکن است رای نهایی بر اساس آن صادر شود، شهادت شاهد است.
اگر ماجرا شاهدی داشته باشد، حتما برای نقل ماجرا از زبان وی ، به دادگاه احضار می شود.
گفته های شاهد ثبت می شود و ممکن است در روند تصمیم گیری قاضی برای رای نهایی تاثیر به سزایی داشته باشد و قسمت های تاریک ماجرا را نمایان کند.
حال اگر شاهد شهادت دروغ بدهد، دادگاه بر اساس آن ممکن است رای اشتباه صادر کند و در این صورت فرد محکوم شده حق دارد اعتراض کند.

چگونه کذب بودن شهادت را ثابت کنیم ؟

برخی از شاهدان به دلایلی شهادت دروغ می دهند. گاهی این شهادت دروغ عمدی بیان می شود و گاهی ممکن است فرد تحت فشار و یا تهدید این کار را انجام دهد.
حال سؤال پیش می آید که در صورتی که بدانیم شاهد، شهادت دروغ می دهد، چگونه کذب بودن شهادت را ثابت کنیم ؟
و از کسی که شهادت دروغ داده است، شکایت کنیم؟
آیا اگر شاهد به دروغ بودن شهادت خود اقرار کند، کافی است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: برای این که شهادت دروغ مشمول اعاده دادرسی شود باید ابتدا حکم مربوطه صادر شود.
و سپس دلایل کافی برای اثبات دروغ بودن شهادت، جمع آوری شده و در دادگاه به موجب حکم قطعیصادر شود.

30 jan 2018