عقد کفالت

عقد کفالت 

عقد کفالت چیست؟
کفیل یا ضامن کیست؟
کفیل یا ضامن کسی است که متعهد می شود هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست او را به دست او بدهد.
به این شخص کفیل گفته می شود.
به طور کلی عقد کفالت قراردادی است که بر اساس آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص سومی را متعهد می شود.

به نقل از آنلاین وکالت، هر کسی نمی تواند به عنوان کفیل معرفی شود و باید اعتبار شخص در دادگاه پذیرفته شود.
و مقام قضایی صادر کننده قرار کفالت باید اعتبار کفیل را تایید کند.
با توجه به اهمیت پرونده، قاضی مدارکی را از کفیل درخواست می کند.

 

محرز شدن اعتبار کفیل

معمولا اعتبار کفیل از طریق کارت شناسایی او و یا فیش حقوقی، سند مالکیت ملک یا خودرو، پروانه کسب و … محرز می شود.
کفیل متعهد می شود اگر شخص سومی که کفالت او را بر عهده گرفته در زمان و مکان مقرر که توسط دادگاه تعیین می شود، حضور نداشته باشد، مبلغی که تعیین شده را بپردازد.

کفالت تکالیف سختی را بر عهده کفیل می گذارد.
باید این نکته را در نظر داشته باشید که:
اگر توان کفالت را نداشته باشید ممکن است این کار ضرر مالی برای شما در پی داشته باشد.

اگر بعد از مدتی که از عقد کفالت گذشت، کفیل از ادامه کفالت پشیمان شد، می تواند با تحویل شخص سوم (متهم) درخواست اتمام کفالت یا رفع مسئولیت کند.
اگر شخص قصد ادامه کفالت را داشته باشد، باید بداند که این تکلیف تا پایان حکم قطعی دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.
در صورت تبرئه و یا محکوم شدن متهم و یا مختومه شدن پرونده، کفالت شخص نیز تمام می شود.

30 jan 2018