مشاوره راهکارها ی مدیریت افراد معتاد و کنترل اعتیاد در جوانان

کنترل افراد معتاد

اعتیاد نوجوانان نسبت به سال های گذشته متأسفانه رو به افزایش است. نوجوانی دوره ای بسیار حساس است و نوجوانان نسبت به خطراتی همچون اعتیاد از آسیب پذیر ترین افراد هستند.

چه دلیلی باعث اعتیاد نوجوانان می شود؟ چه چیز سبب می شود که نوجوان به سمت مواد مخدر و روانگردان گرایش پیدا کند؟

گاه علت اعتیاد نوجوانان فشارهای روانی است که در این دوره ی حساس زندگی خود تحمل می کنند. هنگامی که از مشکلی روحی رنج می برند یا احساس تنهایی می کنند احتمال گرایش آن ها به مواد مخدر بیشتر است.

متأسفانه یکی دیگر از دلایل اعتیاد نوجوانان را می توان ناآگاهی آنها دانست؛ برخی از آن ها با تشویق دیگران یا از سر کنجکاوی رو به مواد مخدر مختلف می آورند بدون آن که از اعتیادآور بودن و مضر بودن آن آگاه باشند.

مشاوره درمان اعتیاد

در این دوره برخی از نوجوانان تصور می کنند که با انجام کارهایی از قبیل سیگار کشیدن و مصرف مواد و ... احساس بزرگی به آنها دست می دهد  و دیگران آن ها را انسان های خاصی تلقی خواهند کرد. و بعضاً در بین نوجوانان مشاهده شده است که یکدیگر را به کشیدن سیگار و رو آوردن به مواد تشویق می کنند و رد پیشنهاد را نشان نازک نارنجی و بچه بودن قلمداد می کنند.

علائم اعتیاد نوجوانان چیست؟

اعتیاد نوجوانان به نسبت بزرگسالان راحت تر قابل درمان است؟

چگونه می توان از گرایش فرزند نوجوان خود به اعتیاد جلوگیری کرد؟

آیا در صورتی که متوجه اعتیاد فرزند نوجوان خود شدم، پیش از صحبت با او به مشاور رجوع کنم؟

در میان نوجوانان دختران بیشتر گرایش به اعتیاد دارند یا پسران؟

اعتیاد عوارض زیادی دارد که این عوارض برای نوجوانان که همچنان در سن رشد خود به سر می برند مسلماً بیشتر است. اعتیاد علاوه بر عوارض جسمانی متعدد دارای عوارض روحی نیز

هست و فرد مبتلا به اعتیاد گاهاً از عدم اعتماد به نفس و افسردگی رنج می برد. مراقب باشید که در طول روند درمان با مشاور مکرراً در ارتباط باشید.

12 jul 2017