ازدواج موقت ,مشاوره و پاسخ به سئوالات ازدواج های موقت و صیغه

ازدواج موقت

پدیده ای که از آن به ازدواج موقت نام برده میشود اگر بدرستی مدیریت شود و جایگاه خود را در فرهنگ و, قانون , عرف و شرع پیدا کند میتواند از مشکلات بسیاری جلوگیری کند و سبب پویایی و نشاط بسیار زیادی در جامعه گردد.

ما آماده پاسخگویی به کلیه سئوالات حقوقی ازدواج موقت , سئوالات عرفی و شرعی ازدواج موقت و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با ازدواج موقت هستیم

وکیل ومشاور حقوقی قوه قضاییه

وکیل دعاوی ازدواج موقت

اگر نیاز به وکیل دعاوی ازدواج موقت در مورد حقوق مالی .حقوق خانواده دارید
این موسسه حقوقی خدمات خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و قبول وکالت دادگستری ، به کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم ایران وایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه مینماید. 1

صیغه و تفاوت های آن با ازدواج موقت

آیا صیغه همان ازدواج موقت است ؟ کلیه سئوالات خودتان را در مورد صیغه و ازدواج موقت و ازدواج سفید از کارشناسان ما بپرسید

پاسخ به سئوالات ازدواج موقت

پاسخ به سئوالات ازدواج موقت اععم از سئوالات تخصصی حقوقی و سئوالات شرعی و جنسی و زناشویی ازدواج موقت را بصورت تلفنی و آنلاین از ما بپرسید

شروط ضمن عقد در ازدواج های موقت

در ازدواج های موقت یا صیغه نامه ها ممکن است طرفین خواهان درج شروطی باشند که از آنها به شروط ضمن عقد نام برده میشوند . در این خصو با ما مشورت نمایید تا قبل از امضاء کردن این اسناد با علم بیشتری عمل کنید یا اگر مشکلی در این بابت پیدا کرده اید بتوانید بهترین عکس العمل و راهکار را اجرا کنید.

سایر خدمات دپارتمان ازدواج های موقت و صیغه و وکالت

- دعاوی ملکی ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دادگستری در کلیه دعاوی حقوقی از قبیل: طرح ودفاع از کلیه دعاوی ملکی از جمله دعوای خلع ید - تخلیه ید- رفع تصرف عدوانی - رفع ممانعت از حق - رفع مزاحمت - الزام تنظیم سند رسمی- الزام به فک رهن - الزام به اخذ پایان کار - الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی - ابطال سند - ابطال قرارداد - فسخ قرارداد - کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص - اخذ و مطالبه اجور معوقه - اخذ و مطالبه اجرت المثل - تعدیل (به روز کردن )اجاره بها - مطالبه سر قفلی وحق کسب و پیشه وتجارت - تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356 - تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال1376 - تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362 - تجویز انتقال منافع - اخذ به شفه - مطالبه ثمن - الزام به تحویل مبیع - مطالبه سهم الارث - اخذ دستور فروش ملک مشاع(تقسیم قیمت ملک مشاعی) - مطالبه وجه اسناد تجاری(سفته ، چک ، قبض انبار ، برات) - تنفیذ وصیت نامه - اصلاح ویا تغییر شناسنامه(تغییر نام ، تغییر سن و...) - نصب وعزل قیم - عزل ولی قهری - طرح دعوای حجر وسایر دعاوی و مسایل حقوقی 2-قراردادها ارائه مشاوره حقوقی وقبول وکالت دادگستری وانعقاد ، اجرا و پشتیبانی کلیه دعاوی و مسائل راجع به قراردادها از قبیل: مشاوره در زمینه انعقاد کلیه قراردادهای عمومی و خصوصی - پشتیبانی اجرای قراردادها مستمد - طرح ودفاع از کلیه دعاوی راجع به قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی یا هر نوع قرارداد حاوی تعهد - مشاوره در زمینه تفسیر و توصیف قراردادها - قبول واجرای داوری در قراردادها وسایر دعاوی ومسائل مربوط به قراردادها 3­-دعاوی تجاری ارائه مشاوره حقوقی وقبول وکالت دادگستری در زمینه طرح یا دفاع از کلیه دعاوی تجاری از قبیل: مشاوره در تأسیس انواع شرکت های تجاری - مشاوره در تدوین اساسنامه وشرکتنامه - مشاوره حقوقی به مدیران شرکت های تجاری (به طور موردی و مستمر) - طرح ودفاع از دعاوی راجع به شرکتهای تجاری از جمله – ورشکستگی – انحلال - ابطال تصمیمات هیأت مدیره یا مدیر عامل - مطابه وجوه کلیه اسناد تجاری - مشاوره واجرای داوری در زمینه اختلافات شرکاء واختلافات شرکت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد وسایر دعاوی ومسائل راجع به تجار ، شرکتها و عملیات تجاری 4- دعاوی خانوادگی ارائه مشاوره حقوقی وقبول وکالت دادگستری در زمینه طرح یا دفاع از دعاوی خانوادگی از قبیل: طلاق توافقی - طلاق به درخواست زوج - طلاق به درخواست زوجه - ابطال نکاح - فسخ نکاح - مشاوره حقوقی قبل از ازدواج - مطالبه مهریه(از طریق دادگاه یا اجرای ثبت) - مطالبه نفقه زوجه - مطالبه نفقه فرزند مشترک - اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نکاح - مطالبه اجرت المثل کارهای زوجه در منزل زوج - الزام زوجه به تمکین و انجام وظایف زنا شویی - مطالبه واسترداد هدایای دوران نامزدی - حضانت وسرپرستی فرزند مشترک - سلب حضانت - مشاوره در زمینه ازدواج موقت وسایر دعاوی و مسائل خانوادگی 5-دعاوی کیفری(جزایی) ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دادگستری در زمینه طرح یا دفاع از کلیه دعاوی کیفری از قبیل: کلاهبرداری – سرقت - خیانت در امانت - قتل - ضرب وجرح - رابطه نا مشروع - تجاوز به عنف - تصرف عدوانی - معامله معارض - انتقال و فروش مال غیر - تحصیل مال نامشروع - معامله ربوی – جعل - استفاده از سند مجعول - تغییر کاربری غیر مجاز - شهادت دروغ – توهین - تهدید به قتل - تهدید به طور کلی – افترا - ترک انفاق - عدم ثبت نکاح - دعاوی کیفری راجع به مسئولیت پزشکان - کودک آزاری سایر عناوین واعمال مجرمانه 6-اجرای احکام واسناد پیگیری اجرای کلیه احکام و اسناد داخلی وخارجی از قبیل: اخذ اجرائیه ثبتی در مورد مهریه - اخذ اجرائیه ثبتی در مورد چک بلامحل - اجرای احکام محاکم داخل ایران - اجرای احکام دادگاههای خارجی - اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور وبه طورکلی مسائل راجع به اجرای احکام و اسناد.`
پذیرش با تعیین وقت قبلی

17 jul 2017